Privacy

Boer&Buur respecteert uw privacy en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Wanneer u zich registreert op de website van Boer&Buur Boodschap, vragen we u uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden, evenals uw emailadres en evt. werkadres.

Deze informatie wordt alleen maar gebruikt:

  • Om uw bestelling bij u te kunnen bezorgen
  • Als u daar toestemming voor heeft gegeven: om u nieuwsbrieven toe te zenden.

Uw informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt nooit doorgegeven aan derden, behalve als de wet ons daartoe zou dwingen.

Boer&Buur heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Mocht Boer&Buur in de toekomst uw informatie willen gaan gebruiken voor nieuwe doeleinden die op dit moment nog niet voorzien zijn, dan nemen wij contact met u op alvorens ook maar iets met uw gegevens te doen. Boer&Buur zal u expliciet toestemming vragen uw gegevens te mogen gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Bij voorgenomen wijzigingen aan het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens zal Boer&Buur u daarvan op de hoogte stellen en u de kans te bieden uw verdere deelname te weigeren voordat we wijzigingen doorvoeren. Op dit moment zijn er geen plannen in deze richtingen.

Op uw verzoek verleent Boer&Buur u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u vindt dat deze site niet in overeenstemming is met het privacy beleid, neemt u dan a.u.b. contact op om Boer&Buur daarop te wijzen. Als het zo is, is dat niet bewust gedaan en stelt Boer&Buur uw kritiek zeer op prijs.